Zorgvoorwaarden

Om inzicht te geven in de opzet van onze zorgvoorwaarden hebben we ze hieronder opgenomen.

Hieronder wijzen we er graag op dat in het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche het verbond van Verzekeraars gewerkt heeft aan de ontwikkeling van productwijzers.