Reisverzekering en Doorlopende reisverzekering

Voor al deze verzekeringen geldt dat (uitwonende) studerende kinderen zijn meeverzekerd.

Reisbagage
Schade aan bagage tijdens een vakantie. Van bril tot koffer, van fototoestel tot kleding.

Bijzondere reiskosten
Extra kosten tijdens een vakantie ten gevolge van een onvoorziene gebeurtenis. Denk hierbij aan repatriëring, noodzakelijke autohuur, extra telefoonkosten of extra verblijfskosten ten gevolge van overmacht.

Annuleringskosten
Kosten die gemaakt moeten worden omdat een voorgenomen vakantie niet door kan gaan ten gevolge van bijvoorbeeld overlijden van een familielid (tot de 2e graad). Ook het moeten afbreken van een reeds begonnen vakantie valt onder de annuleringsverzekering.

Reisongevallen
Er wordt een som geld uitgekeerd als er sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval tijdens een vakantie. Ook bij gedeeltelijke invaliditeit volgt een uitkering, waarbij de mate van invaliditeit bepalend is voor de hoogte van de uitkering.