Zorgverzekering Aevitae

Sinds 1 januari 2024 is er een aantal zaken veranderd rondom de zorgverzekeringen bij Aevitae. Zo krijgt u voortaan alle correspondentie over uw Aevitae zorgpolis rechtstreeks van de maatschappij. Een positieve verandering is, dat u voortaan direct kunt inloggen om alle informatie over uw polis te zien.


Maak een account aan

Door een account aan te maken op MijnAevitae.nl heeft u alles direct in beeld. Wilt u uw polis wijzigen, uw declaraties of eigen risico inzien, ook dat kunt u eenvoudig doen via MijnAevitae.


Een account is snel aangemaakt. Hiervoor heeft u een gebruikersnaam nodig die u bij Aevitae kunt opvragen. Hoe u dit doet, leest u op www.aevitae.com. Hier leest u alles over hoe u kunt inloggen.


Uiteraard staan onze collega’s Anuschka en Marianne ook voor u klaar om u te begeleiden bij het aanmaken van uw account of om vragen te beantwoorden over uw polis.


Gemakkelijk declaraties indienen

Heeft u een declaratie? Dan kunt u deze direct indienen bij Aevitae via e-mailadres declaratiedigitaal@aevitae.com.


Wilt u toch liever een medewerker spreken over uw zorgverzekering? Dan kunt u rechtstreeks bellen met de servicedesk van Aevitae op nummer 088-35 35 763.


Aevitae
Postbus 2705, 6401 DE Heerlen
Tel: 088-35 35 763
info@aevitae.com (algemeen)
declaratiedigitaal@aevitae.com (indienen declaraties)
www.aevitae.com